Program adresowany jest do trzech grup odbiorców. Pierwszą, główną grupą, są dzieci i młodzież w wieku od 10 do 18 lat. Są to osoby których prawidłowy rozwój jest zagrożony ze względu na przebywanie w niekorzystnych środowiskach wychowawczych. Są one narażone w większym stopniu niż ich rówieśnicy na uzależnienia, używanie substancji psychoaktywnych oraz inne zachwania ryzykowne. Drugą grupą są rodzice (opiekunowie) dzieci i młodzieży. Trzecia grupa, to przedstawiciele środowiska lokalnego w którym prowadzone są odziaływania. Chodzi m.in. o władze, przedstawicieli służby zdrowia, oświaty, pomocy społecznej, policji, sektora usług, mieszkańców z którymi nawiązywana jest współpraca w ramach realizacji programu.