Główne formy realizacji działań, to:

  1. Dzieci i młodzież: socjoterapia, psychokorekcja, psychoedukacja, interwencja kryzysowa, odziaływania środowiskowe, zajęcia wychowawczo - rozwojowe.
  2. Rodzice i opiekunowie: psychoedukacja, poradnictwo rodzinne, konsultacje psychologiczne, psychoterapia.
  3. Przedstawiciele środowiska lokalnego: spotkania o charakterze edukacyjno informacyjnym.