Program może być realizowany przez osoby posiadające doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, a szczególnie z osobami mającymi trudności w funkcjonowaniu społecznym. Zwykle są to psychologowie, pedagodzy którzy ukończyli dodatkowo szkolenia z socjoterapii. Przed rozpoczęciem realizacji programu wymagane jest odbycie szkolenia dotyczącego koncepcji profilaktyki środowiskowej, zakresu, struktury, form realizacji i ewaluacji programu. Szkolenie takie prowadzi kadra Towarzystwa Nowa Kuźnia dla osób zainteresowanych wdrożeniem programu. Szkolenie odbywa się w planowanym miejscu jego realizacji. Szkoleniowcy oferują pomoc podczas wdrażania programu a następnie nadzór superwizyjny nad jego realizacją. Osoby które ukończą szkolenie otrzymują cetryfikaty uprawniające do realizacji programu zgodnie z jego standardami.