Od początków realizacji, program Środowiskowa profilatyka uzależnień

wspierany był przez nastepujące instytucje:

dofnansowano z budżetu państwa
DAWNIEJ

OBECNIE

DAWNIEJOBECNIE

Urząd Miasta
Lublin
Urząd Miasta
Puławy
Urząd Gminy
Niedrzwica Duża
Urząd Miasta
Chełm
Urząd Gminy
Konopnica
Niedrzwica Duża
Chełm

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie
Lubelski Urząd Wojewódzki

Serdecznie dziękujemy za pomoc !!!